RADCA PRAWNY

RADCA PRAWNY

radcaprawny.prawo.co.pl


Jakie informacje powinno się aktualizować w CRBR

Prawo i podatki


Podmioty obowiązane do wpisu do CRBR zobowiązane są także do aktualizacji ich danych w tym rejestrze. Brak aktualizacji może spowodować nałożenia kary pieniężnej na taki podmiot.

Kto jest zobowiązany do wpisu do CRBR ?

Rząd zobowiązał do dokonywania wpisów w CRBR poniższe podmioty:
 • spółki komandytowe
 • spółki jawne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  proste spółki akcyjne
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  Niedopełnienie obowiązku wpisu informacji w takim rejestrze przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może spowodować nałożenie na ten podmiot dotkliwej kary pieniężnej.
  O obowiązku aktualizacji takich danych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne przeczytasz na portalu prawospolekhandlowych.pl

 • Przeczytaj również w kategorii: Prawo i podatki

  Masz problem ? Zgłoś się do radcy prawnego z Kętrzyna po darmową poradę prawną!
  Prawo i podatki
  Dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa mówiąca o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Została ona również znowelizowana...
  W jakich przypadkach można zmienić nazwisko dziecka ?
  Prawo i podatki
  Matki i ojcowie, po rozwodzie z orzeczeniem winy lub rozwodzie bez orzekania o winie głowią się czy można zmienić nazwisko małoletniego dziecka,...